דרושים בחינוך | האתר למציאת משרות חינוכיות הינו לוח פרסום משרות בחינוך
  • רק מודעות פרסוםמשרות בחינוך יתפרסמו.
  • תובל שומרת לעצמה את הזכות לאשר או למנוע פרסום מודעות באתר בהתאם לשיקול דעתה.
  • תובל מתנגדת לכל סוג של אפליה מגדרי, אישי, אתני וכל רקע אחר. וכל הנכתב באתר בלשון זכר או בלשון נקבה מופנה ל - 2 המינים כאחד.
  • אישור מודעות לפרסום יעשה תוך שני ימי עבודה מרגע שליחת המודעה וזאת ע"מ לבדוק את התאמת המודעה לאופי האתר.
  • מודעות תמחקנה באופן אוטומטי לאחר חודש מיום הפרסום בפועל.
  • נכון לכתיבת שורות אלו הפרסום באתר הינו ללא תשלום, אך תובל שומרת לעצמה את הזכות לגבות תשלום בעתיד.
פרטי המשרה
פרטים ליצירת קשר